Головна » Файли » Файли

Щ О Д Е Н Н И К з переддипломної практики
[ Викачати з сервера (22.3 Kb) ] 20.12.2016, 16:47

 

ВП  НУБіП   України 

«Заліщицький аграрний коледж   ім. Є. Храпливого»

 

 

 

 

 

 

 

Щ О Д Е Н Н И К

з переддипломної практики

 

 

 

Студента________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

напрям підготовки  6.05102 “Комп’ютерна інженерія”

 

спеціальність 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”

 

 

 

 

Курс____________                 Група___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заліщики

 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ

 

Студент _____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Печатка

 

підприємства, організації, установи„____________  20___ року

 

 

___________     ________________________________________

(підпис)                (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Печатка

 

Підприємства, організації, установи  “___” ________  20___ року

 

 

________       ___________________________________________

(підпис)                      (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

 

Порядок проходження практики

 

1. Напередодні практики керівник від кафедри проводить інструктаж студентів і видає:

 • заповнений щоденник (або посвідчення про відрядження);
 • робочу програму на групу і для керівника практики від підприємства;
 • індивідуальні завдання з практики;
 • направлення для поселення в гуртожиток (при необхідності).

2. Після прибуття на підприємство студент повинен подати керівнику практики від підприємства щоденник і робочу програму практики, ознайомити його зі змістом індивідуального завдання, пройти інструктаж з охорони праці, ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики.

3. Під час практики студент має дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства. Відлучатися з місця практики студент може лише з дозволу керівника підприємства.

4. Звіт з практики складається студентом відповідно до програми практики та індивідуального завдання. Залік з практики проводиться в останній день практики комісією кафедри, на яку студент подає повністю оформлені щоденник та звіт. Практика студентів оцінюється по чотирьохбальній системі і враховується при призначенні стипендії.

 

 

Як вести щоденник

 

1. Щоденник є основним документом студента під час проходження практики, в якому студент веде короткі записи про виконання програми практики та індивідуального завдання.

2. Раз на тиждень студент зобов'язений подати щоденник на перегляд керівникам практики від університету та підприємства.

3. По закінченню практики щоденник і звіт мають бути переглянуті керівниками практики і підписані; складені відгуки про практику і все видано студенту в остаточно оформленому вигляді.

4. Для студентів, що проходять практику за межами м. Києва щоденник (або посвідчення про відрядження) є фінансовим документом для звіту за витрату отриманих коштів на практику.

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарний графік проходження практики

 № з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу _______    __________________

                                                      (підпис)      (прізвище та ініціали)

 

від підприємства, організації, установи  ____   ________________

  (підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

Зміст програми практики

 

1. Ознайомлення з підприємством.

 

Назва і рік створення підприємства __________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Засновники _______________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ознайомитись із виробничими показниками роботи підприємства за ряд останніх років: спеціалізацією, виробництвом продукції.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Штат і структура служби підприємства в  виробничих підрозділах, їх обов’язки

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Р о б о ч і   з а п и с и

 

______тиждень практики

_________________________________________________________________

Дати                                  Записи про виконання завдання

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

 

______тиждень практики

_________________________________________________________________

Дати                                  Записи про виконання завдання

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

Р о б о ч і   з а п и с и

 

______тиждень практики

_________________________________________________________________

Дати                                  Записи про виконання завдання

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

 

______тиждень практики

_________________________________________________________________

Дати                                  Записи про виконання завдання

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Р о б о ч і   з а п и с и

 

______тиждень практики

_________________________________________________________________

Дати                                  Записи про виконання завдання

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

 

______тиждень практики

_________________________________________________________________

Дати                                  Записи про виконання завдання

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р о б о ч і   з а п и с и

 

______тиждень практики

_________________________________________________________________

Дати                                  Записи про виконання завдання

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

 

______тиждень практики

_________________________________________________________________

Дати                                  Записи про виконання завдання

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

 

_______________________________________________________

(назва підприємства, організації,  установи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи

____________________    ______________________________

(підпис)                                             (прізвище та ініціали)

 

Печатка

«___» ________________________20___ року

 

                            

 

 

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку „___”_____________20_____ року

Оцінка: за національною шкалою____________________

              (словами)

кількість балів ________________________________

за шкалою ECTS                        (цифрами і словами)

Керівник практики від  навчального закладу

____________     ___________________________________

(підпис)                                             (прізвище та ініціали)

 

Категорія: Файли | Додав: Qмери
Переглядів: 56 | Завантажень: 3 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar